Thư mục tổng hợp toàn bộ thư viện sketchup về cây cối cũng như cây cỏ, cây hoa. Thư viện sketchup cây cối này sẽ được cập nhật thường xuyên để đáp ứng nhu cầu của các bạn sử dụng cho các công trình, dự án ngoại thất. Hi vọng sẽ góp ích cho cộng đồng