Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất

Thư viện kiến trúc - tài liệu cho kiến trúc sư

Nơi giao lưu, chia sẻ dành cho Kiến Trúc Sư cũng như Sinh Viên đang còn học trong trường Kiến trúc

 • Sách Sri Lanka Style – Tropical Design And Architecture (Phong Cách Sri Lanka - Thiết Kế Và Kiến Trúc Nhiệt Đới)

  Sách Sri Lanka Style – Tropical Design And Architecture (Phong Cách Sri Lanka - Thiết Kế Và Kiến Trúc Nhiệt Đới)

 • Sách Encyclopedia Of Water Garden Plants (Bách Khoa Toàn Thư Về Thực Vật Vườn Nước)

  Sách Encyclopedia Of Water Garden Plants (Bách Khoa Toàn Thư Về Thực Vật Vườn Nước)

 • Sách Gardening Step By Step (Các Bước Thi Công Cảnh Quan Sân Vườn)

  Sách Gardening Step By Step (Các Bước Thi Công Cảnh Quan Sân Vườn)

 • Sách Handbook Of Poisonous And Injurious Plants (Sổ Tay Về Những Loài Thực Vật Có Độc Và Gây Hại)

  Sách Handbook Of Poisonous And Injurious Plants (Sổ Tay Về Những Loài Thực Vật Có Độc Và Gây Hại)

 • Sách Homeskills - Landscaping - How To Use Plants, Structures & Surfaces To Transform Your Yard (Homeskills - Thi Công Cảnh Quan - Ứng Dụng Thực Vật, Các Cấu Trúc Và Các Bề Mặt Để Biến Đổi Sân Nhà Bạn)

  Sách Homeskills - Landscaping - How To Use Plants, Structures & Surfaces To Transform Your Yard (Homeskills - Thi Công Cảnh Quan - Ứng Dụng Thực Vật, Các Cấu Trúc Và Các Bề Mặt Để Biến Đổi Sân Nhà Bạn)

 • Sách Interior Garden - Designing And Constructing Green Space Inprivate And Public Building (Vườn Trong Nhà - Thiết Kế Và Xây Dựng Không Gian Xanh Trong Tòa Nhà Tư Nhân Và Công Cộng)

  Sách Interior Garden - Designing And Constructing Green Space Inprivate And Public Building (Vườn Trong Nhà - Thiết Kế Và Xây Dựng Không Gian Xanh Trong Tòa Nhà Tư Nhân Và Công Cộng)

 • Sách The Bold Dry Garden (Vườn Khô)

  Sách The Bold Dry Garden (Vườn Khô)

 • Sách Ornamental Horticulture - Science, Operations, Management (Làm Vườn Kiểng - Khoa Học, Các Thức Hoạt Động Và Quản Lý)

  Sách Ornamental Horticulture - Science, Operations, Management (Làm Vườn Kiểng - Khoa Học, Các Thức Hoạt Động Và Quản Lý)

 • Sách Backyard Water Gardens - How To Build, Plant & Maintain Ponds (Những Khu Vườn Có Yếu Tố Mặt Nước Ở Sân Sau - Cách Thi Công, Trồng Và Bảo Trì Hồ Nước)

  Sách Backyard Water Gardens - How To Build, Plant & Maintain Ponds (Những Khu Vườn Có Yếu Tố Mặt Nước Ở Sân Sau - Cách Thi Công, Trồng Và Bảo Trì Hồ Nước)

 • Sách All About Landscaping (Mọi Điều Về Cảnh Quan)

  Sách All About Landscaping (Mọi Điều Về Cảnh Quan)

 • Sách 100 Câu Hỏi Đáp Về Di Tích Lịch Sử Văn Hóa Ở Thành Phố Hồ Chí Minh

  Sách 100 Câu Hỏi Đáp Về Di Tích Lịch Sử Văn Hóa Ở Thành Phố Hồ Chí Minh

 • Sách Design First - Design Based Planning For Communities (Tiêu Chí Thiết Kế Đầu Tiên- Thiết Kế Vì Cộng Đồng)

  Sách Design First - Design Based Planning For Communities (Tiêu Chí Thiết Kế Đầu Tiên- Thiết Kế Vì Cộng Đồng)

 • Sách Landscape - Middle East - 2014-05 (Cảnh Quan- Trung Đông)

  Sách Landscape - Middle East - 2014-05 (Cảnh Quan- Trung Đông)

 • Sách Nguyên Lý Thiết Kế Cấu Tạo Các Công Trình Kiến Trúc - Phan Tấn Hài, Võ Đình Diệp, Cao Xuân Lương

  Sách Nguyên Lý Thiết Kế Cấu Tạo Các Công Trình Kiến Trúc - Phan Tấn Hài, Võ Đình Diệp, Cao Xuân Lương

 • Sách Architecture: Form, Space, & Order (Kiến Trúc: Hình Thái, Không Gian Và Trật Tự)

  Sách Architecture: Form, Space, & Order (Kiến Trúc: Hình Thái, Không Gian Và Trật Tự)

 • Sách Form And Fabric In Landscape Architecture: A Visual Introduction (Hình Thái Và Chất Liệu Vải Trong Kiến Trúc Cảnh Quan: Một Sự Giới Thiệu Trực Quan)

  Sách Form And Fabric In Landscape Architecture: A Visual Introduction (Hình Thái Và Chất Liệu Vải Trong Kiến Trúc Cảnh Quan: Một Sự Giới Thiệu Trực Quan)

 • Sách Kendall Square Public Space Center Plan - Full Document (Kế Hoạch Phát Triển Không Gian Công Cộng Trung Tâm)

  Sách Kendall Square Public Space Center Plan - Full Document (Kế Hoạch Phát Triển Không Gian Công Cộng Trung Tâm)

 • Sách Public Spaces Public Life For North Rainier Town Center (Những Không Gian Công Cộng Cuộc Sống Công Cộng Cho Trung Tâm Thị Trấn North Rainier)

  Sách Public Spaces Public Life For North Rainier Town Center (Những Không Gian Công Cộng Cuộc Sống Công Cộng Cho Trung Tâm Thị Trấn North Rainier)

 • Sách Landscape Architecture 100 Year 1910 - 2010 (100 Năm Của Kiến Trúc Cảnh Quan 1910-2010)

  Sách Landscape Architecture 100 Year 1910 - 2010 (100 Năm Của Kiến Trúc Cảnh Quan 1910-2010)

 • Sách Urban Design: A Typology Of Procedures And Products Illustrated With Over 50 Case Studies (Thiết Kế Đô Thị: Một Số Phương Pháp- Và Sản Phẩm Minh Họa Với Hơn 50 Nghiên Cứu Điển Hình)

  Sách Urban Design: A Typology Of Procedures And Products Illustrated With Over 50 Case Studies (Thiết Kế Đô Thị: Một Số Phương Pháp- Và Sản Phẩm Minh Họa Với Hơn 50 Nghiên Cứu Điển Hình)

 • Sách Quy Hoạch Du Lịch

  Sách Quy Hoạch Du Lịch