• Hồ sơ thiết kế Trung tâm hội nghị Tỉnh với diện tích 89x124m 3 tầng full kiến trúc, kết cấu, điện nước
  • 110 POINT
  • Hồ sơ thiết kế Trung tâm hội nghị Tỉnh với diện tích 89x124m 3 tầng full kiến trúc, kết cấu, điện nước

  • 04-10-2017
  • 11
  • 1737
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Hồ sơ thiết kế Trung tâm hội nghị Tỉnh với diện tích 89x124m 3 tầng full kiến trúc, kết cấu, điện nước

Hồ sơ thiết kế Trung Tâm Hội Nghị Tỉnh gồm các hạng mục:
 
✅ Kiến trúc
✅ Kết cấu
✅ Điện - Nước
✅ File Excel tính kết cấu công trình + thuyết minh tính toán kết cấu

  Các bài viết Quan Tâm