Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất

Hồ sơ thiết kế thi công tu bổ tôn tạo Chùa đầy đủ các bản vẽ chi tiết autocad kiến trúc

Trang chủ  >   Hồ sơ thiết kế >   Công trình Văn Hóa

 • Hồ sơ thiết kế thi công tu bổ tôn tạo Chùa đầy đủ các bản vẽ chi tiết autocad kiến trúc
 •  Hồ sơ thiết kế thi công tu bổ tôn tạo Chùa đầy đủ các bản vẽ chi tiết autocad kiến trúc

  Trong bộ hồ sơ thiết kế chùa autocad này bao gồm các bản vẽ chi tiết kiến trúc như: 

  + Bản vẽ thiết kế tổng mặt bằng chùa

  + Bản vẽ sân vườn chùa

  + Bản vẽ Cổng chùa

  + Bản vẽ nhà hóa mã

  + Bản vẽ Nhà bếp

  + Bản vẽ nhà tả hữu

  + Bản vẽ Nhà tổ

  + Bản vẽ Tam bảo

  + Bản vẽ Tam quan

  + Bản vẽ cổng phụ

  Cùng xem và tải về tham khảo sử dụng nhé các bạn.

   Xem toàn bộ ảnh demo có trong hồ sơ thiết kế chùa này ở Bên dưới:

   

  ho-so-thiet-ke-thi-cong-tu-bo-ton-tao-chua-day-du-cac-ban-ve-chi

  ho-so-thiet-ke-thi-cong-tu-bo-ton-tao-chua-day-du-cac-ban-ve-chi

  ho-so-thiet-ke-thi-cong-tu-bo-ton-tao-chua-day-du-cac-ban-ve-chi

  ho-so-thiet-ke-thi-cong-tu-bo-ton-tao-chua-day-du-cac-ban-ve-chi

  ho-so-thiet-ke-thi-cong-tu-bo-ton-tao-chua-day-du-cac-ban-ve-chi

  ho-so-thiet-ke-thi-cong-tu-bo-ton-tao-chua-day-du-cac-ban-ve-chi

  ho-so-thiet-ke-thi-cong-tu-bo-ton-tao-chua-day-du-cac-ban-ve-chi

  ho-so-thiet-ke-thi-cong-tu-bo-ton-tao-chua-day-du-cac-ban-ve-chi

  ho-so-thiet-ke-thi-cong-tu-bo-ton-tao-chua-day-du-cac-ban-ve-chi

  ho-so-thiet-ke-thi-cong-tu-bo-ton-tao-chua-day-du-cac-ban-ve-chi

  ho-so-thiet-ke-thi-cong-tu-bo-ton-tao-chua-day-du-cac-ban-ve-chi

  Tài liệu liên quan

  Quảng cáo