Upload by Truong KTS Xuan
  • Hồ sơ thiết kế thi công tu bổ tôn tạo Chùa đầy đủ các bản vẽ chi tiết autocad kiến trúc
  • 1.500 POINT
  • Hồ sơ thiết kế thi công tu bổ tôn tạo Chùa đầy đủ các bản vẽ chi tiết autocad kiến trúc

  • 02-03-2018
  • 6
  • 6634
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Hồ sơ thiết kế thi công tu bổ tôn tạo Chùa đầy đủ các bản vẽ chi tiết autocad kiến trúc

Trong bộ hồ sơ thiết kế chùa autocad này bao gồm các bản vẽ chi tiết kiến trúc như: 

+ Bản vẽ thiết kế tổng mặt bằng chùa

+ Bản vẽ sân vườn chùa

+ Bản vẽ Cổng chùa

+ Bản vẽ nhà hóa mã

+ Bản vẽ Nhà bếp

+ Bản vẽ nhà tả hữu

+ Bản vẽ Nhà tổ

+ Bản vẽ Tam bảo

+ Bản vẽ Tam quan

+ Bản vẽ cổng phụ

Cùng xem và tải về tham khảo sử dụng nhé các bạn.

 Xem toàn bộ ảnh demo có trong hồ sơ thiết kế chùa này ở Bên dưới:

 

ho-so-thiet-ke-thi-cong-tu-bo-ton-tao-chua-day-du-cac-ban-ve-chi

ho-so-thiet-ke-thi-cong-tu-bo-ton-tao-chua-day-du-cac-ban-ve-chi

ho-so-thiet-ke-thi-cong-tu-bo-ton-tao-chua-day-du-cac-ban-ve-chi

ho-so-thiet-ke-thi-cong-tu-bo-ton-tao-chua-day-du-cac-ban-ve-chi

ho-so-thiet-ke-thi-cong-tu-bo-ton-tao-chua-day-du-cac-ban-ve-chi

ho-so-thiet-ke-thi-cong-tu-bo-ton-tao-chua-day-du-cac-ban-ve-chi

ho-so-thiet-ke-thi-cong-tu-bo-ton-tao-chua-day-du-cac-ban-ve-chi

ho-so-thiet-ke-thi-cong-tu-bo-ton-tao-chua-day-du-cac-ban-ve-chi

ho-so-thiet-ke-thi-cong-tu-bo-ton-tao-chua-day-du-cac-ban-ve-chi

ho-so-thiet-ke-thi-cong-tu-bo-ton-tao-chua-day-du-cac-ban-ve-chi

ho-so-thiet-ke-thi-cong-tu-bo-ton-tao-chua-day-du-cac-ban-ve-chi

  Các bài viết Quan Tâm