Upload by Hương Kiều
  • Hồ sơ Thiết kế nhà thờ giáo xứ phong cách phương đông diện tích 17x31m full các bản vẽ
  • 210 POINT
  • Hồ sơ Thiết kế nhà thờ giáo xứ phong cách phương đông diện tích 17x31m full các bản vẽ

  • 27-06-2017
  • 1
  • 1860
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Hồ sơ Thiết kế nhà thờ giáo xứ phong cách phương đông diện tích 17x31m full các bản vẽ

Hồ sơ thiết kế này bao gồm các bản vẽ cụ thể:

+ Bản vẽ kiến trúc

+ Bản vẽ kết cấu

+ Bản vẽ điện nước

+ Bản vẽ Phòng cháy chữa cháy

Cùng xem và download về tham khảo nếu bạn thực sự cần đến nó

Xem toàn bộ bản vẽ có trong file PDF dưới đây:

 

  Các bài viết Quan Tâm