Upload by thuan trinh
  • Hồ sơ thiết kế thi công tòa nhà văn phòng 15 tầng
  • 200 POINT
  • Hồ sơ thiết kế thi công tòa nhà văn phòng 15 tầng

  • 17-01-2016
  • 9
  • 3169
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Hồ sơ thiết kế thi công tòa nhà văn phòng 15 tầng là bộ hồ sơ kiến trúc với đầy đủ các bản vẽ từ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt với chi tiết công trình, rất đầy đủ và chi tiết

  • Tải nhiều
  • Mới nhất
  • Miễn phí
Banner ben trai 4