• Bản vẽ chi tiết điều hòa không khí VRV khách sạn 9 tầng
  • 200 POINT 88 POINT    
  • Bản vẽ chi tiết điều hòa không khí VRV khách sạn 9 tầng

  • 17-05-2016
  • 47
  • 11597
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Hồ sơ thiết kế hệ thống điều hòa trung tâm VRV hiện đại cho nhà khách sạn 9 tầng. Bản vẽ có chi tiết đầy đủ hệ thống ống gas, thông gió, điều khiển, chi tiết lắp đặt rất hữu ích cho các bạn tham khảo.

  Các bài viết Quan Tâm