Upload by nguyen thanh
  • Bản vẽ hồ sơ thiết kế tòa nhà Văn Phòng 9 Tầng tp Hồ Chí Minh
  • 100 POINT
  • Bản vẽ hồ sơ thiết kế tòa nhà Văn Phòng 9 Tầng tp Hồ Chí Minh

  • 03-01-2016
  • 28
  • 5158
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Bản vẽ hồ sơ thiết kế tòa nhà Văn Phòng 9 Tầng tp Hồ Chí Minh, với đầy đủ file autocad thiết kế cơ sở. Các bạn có thể xem và download về để tham khảo.

Hồ sơ mang tính chất tham khảo, các bạn có thể download về tham khảo và học tập nhé.

Xem toàn bộ Album hồ sơ mẫu này tại đây: https://goo.gl/3EKJEU

  Các bài viết Quan Tâm