• Hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công tòa nhà 9 tầng văn phòng cho thuê 24.6x30.6m full kiến trúc, kết cấu, điện nước
  • 210 POINT
  • Hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công tòa nhà 9 tầng văn phòng cho thuê 24.6x30.6m full kiến trúc, kết cấu, điện nước

  • 27-02-2018
  • 7
  • 3039
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công tòa nhà 9 tầng văn phòng cho thuê 24.6x30.6m full kiến trúc, kết cấu, điện nước

1_ Toàn bộ hồ sơ thiết kế này với đầy đủ các chi tiết của Hạng mục kiến trúc bao gồm:
 
+ Mặt bằng bố trí nội thất các tầng
+ Mặt bằng xây tường các tầng
+ Mặt đứng công trình
+ Mặt cắt công trình
+ Chi tiết thang
+ Chi tiết vệ sinh
+ Chi tiết mặt đứng công trình
+ Chi tiết ban công lan can
+ Chi tiết cửa đi và cửa sổ
+ Phối cảnh 3d Ngoại thất công trình và nội thất bên trong
 
2_ Hạng mục thiết kế kết cấu
3_ Hạng mục thiết kế điện nước

ho-so-ban-ve-thiet-ke-thi-cong-toa-nha-9-tang-van-phong-cho-thue

ho-so-ban-ve-thiet-ke-thi-cong-toa-nha-9-tang-van-phong-cho-thue

ho-so-ban-ve-thiet-ke-thi-cong-toa-nha-9-tang-van-phong-cho-thue

ho-so-ban-ve-thiet-ke-thi-cong-toa-nha-9-tang-van-phong-cho-thue

ho-so-ban-ve-thiet-ke-thi-cong-toa-nha-9-tang-van-phong-cho-thue

ho-so-ban-ve-thiet-ke-thi-cong-toa-nha-9-tang-van-phong-cho-thue

ho-so-ban-ve-thiet-ke-thi-cong-toa-nha-9-tang-van-phong-cho-thue

ho-so-ban-ve-thiet-ke-thi-cong-toa-nha-9-tang-van-phong-cho-thue

ho-so-ban-ve-thiet-ke-thi-cong-toa-nha-9-tang-van-phong-cho-thue

ho-so-ban-ve-thiet-ke-thi-cong-toa-nha-9-tang-van-phong-cho-thue

ho-so-ban-ve-thiet-ke-thi-cong-toa-nha-9-tang-van-phong-cho-thue

ho-so-ban-ve-thiet-ke-thi-cong-toa-nha-9-tang-van-phong-cho-thue

ho-so-ban-ve-thiet-ke-thi-cong-toa-nha-9-tang-van-phong-cho-thue

ho-so-ban-ve-thiet-ke-thi-cong-toa-nha-9-tang-van-phong-cho-thue

ho-so-ban-ve-thiet-ke-thi-cong-toa-nha-9-tang-van-phong-cho-thue

ho-so-ban-ve-thiet-ke-thi-cong-toa-nha-9-tang-van-phong-cho-thue

ho-so-ban-ve-thiet-ke-thi-cong-toa-nha-9-tang-van-phong-cho-thue

  Các bài viết Quan Tâm