Upload by Nguyễn Hải
  • Hồ sơ thiết kế công trình nhà văn phòng nhà máy Clinker 2 tầng kích thước 9.5×40.5m full kiến trúc, kết cấu, điện nước
  • 100 POINT
  • Hồ sơ thiết kế công trình nhà văn phòng nhà máy Clinker 2 tầng kích thước 9.5×40.5m full kiến trúc, kết cấu, điện nước

  • 29-01-2019
  • 1
  • 895
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

Hồ sơ thiết kế công trình nhà văn phòng nhà máy Clinker 2 tầng kích thước 9.5×40.5m full kiến trúc, kết cấu, điện nước

Nguồn: Sưu tầm

  Các bài viết Quan Tâm