• Hồ sơ thiết kế khách sạn 12 tầng mẫu 003
  • 50 POINT
  • Hồ sơ thiết kế khách sạn 12 tầng mẫu 003

  • 29-11-2015
  • 46
  • 5732
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Hồ sơ thiết kế khách sạn 12 tầng mẫu 003 đầy đủ mặt  bằng mặt đứng, và mặt cắt. Các bạn cùng xem và download theo link bên dưới về tham khảo. Hồ sơ thiết kế này với đầy đủ các file Kiến trúc và Kết cấu.

mặt đứng mặt cắt khách sạn

Phần kết cấu

 

  Các bài viết Quan Tâm