• Hồ sơ thiết kế kĩ thuật thi công nhà máy điện cơ SHIHLIN Việt Nam diện tích 109x156m
  • 500 POINT 300 POINT    
  • Hồ sơ thiết kế kĩ thuật thi công nhà máy điện cơ SHIHLIN Việt Nam diện tích 109x156m

  • 16-10-2017
  • 5
  • 3385
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Bộ hồ sơ bao gồm đầy đủ các bản vẽ chi tiết từ các hạng mục hạ tầng kĩ thuật, công trình phụ trợ và nhà xưởng. Đầy đủ các bản vẽ kiến trúc và bản vẽ kết cấu.

Cùng xem và tải hồ sơ thiết kế nhà công nghiệp này về tham khảo. Tài liệu được chia sẻ bởi thành viên

  Các bài viết Quan Tâm