Upload by minh duy
  • Hồ sơ thiết kế kiến trúc Tòa nhà làm việc công ty sản xuất Dược phẩm mẫu số 009
  • 250 POINT
  • Hồ sơ thiết kế kiến trúc Tòa nhà làm việc công ty sản xuất Dược phẩm mẫu số 009

  • 18-09-2017
  • 3
  • 1876
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Hồ sơ thiết kế kiến trúc Tòa nhà làm việc công ty sản xuất Dược phẩm mẫu số 009

Với bộ hồ sơ thiết kế này là toàn bộ file autocad thiết kế đầy đủ các hạng mục như:

Hồ sơ thiết kế kiến trúc

Hồ sơ thiết kế kết cấu

Hồ sơ thiết kế điện nước

Các bạn có thể xem và tải về tham khảo sử dụng.

 

  • Tải nhiều
  • Mới nhất
  • Miễn phí
Banner ben trai 4