• Hồ sơ thiết kế Nhà Hàng tiệc cưới Bình Minh Buôn Ma Thuột Full kiến trúc và kết cấu
  • 2.000 POINT 200 POINT    
  • Hồ sơ thiết kế Nhà Hàng tiệc cưới Bình Minh Buôn Ma Thuột Full kiến trúc và kết cấu

  • 05-10-2016
  • 10
  • 3361
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Hồ sơ thiết kế Nhà Hàng tiệc cưới Bình Minh Buôn Ma Thuột Full kiến trúc và kết cấu

Hồ sơ thiết kế gồm các hạng mục như:

+ Hồ sơ thiết kế kiến trúc

+ Hồ sơ thiết kế kết cấu

Các bạn có thể xem ảnh DEMO và tải về tham khảo sử dụng Hồ sơ thiết kế nhà hàng tiệc cưới này

 Mặt bằng công trình nhà hàng tiệc cưới

\

Mặt đứng công trình nhà hàng tiệc cưới

Mặt cắt nhà hàng tiệc cưới

Phần kết cấu nhà hàng tiệc cưới

  Các bài viết Quan Tâm