• Hồ sơ thiết kế nhà xưởng sản xuất Dây điện
  • 200 POINT
  • Hồ sơ thiết kế nhà xưởng sản xuất Dây điện

  • 13-12-2015
  • 16
  • 7106
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Hồ sơ thiết kế nhà xưởng sản xuất Dây điện với đầy đủ các bản vẽ hạng mục kiến trúc, mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt và chi tiết thang, cửa, vệ sinh. Các bạn có thể xem và download về tham khảo sử dụng tư liệu cho công trình nhà xưởng của mình sắp thiết kế. Chúc các bạn thành công!

 

  Các bài viết Quan Tâm