Upload by dai nguyen the
  • Hồ sơ thiết kế thi công nhà Xưởng thực hành Trường cao đẳng nghề hà nội 5 tầng 11x55m M09
  • 110 POINT
  • Hồ sơ thiết kế thi công nhà Xưởng thực hành Trường cao đẳng nghề hà nội 5 tầng 11x55m M09

  • 17-02-2017
  • 10
  • 2518
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Hồ sơ thiết kế thi công nhà Xưởng thực hành Trường cao đẳng nghề hà nội 5 tầng 11x55m M09

Hồ sơ này đầy đủ hạng mục Kiến trúc + Kết cấu

 Xem toàn bộ ảnh Demo có trong hồ sơ thiết kế này TẠI ĐÂY

  Các bài viết Quan Tâm