Upload by Sa Trương
  • Hồ sơ thiết kế thi công Trạm y tế xã 2 tầng diện tích 7,8x23,1m full các bộ môn
  • 250 POINT
  • Hồ sơ thiết kế thi công Trạm y tế xã 2 tầng diện tích 7,8x23,1m full các bộ môn

  • 03-03-2018
  • 2
  • 1494
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Hồ sơ thiết kế thi công Trạm y tế xã 2 tầng diện tích 7,8x23,1m full các bộ môn

Toàn bộ hồ sơ thiết kế này có đầy đủ các hạng mục thiết kế như:

+ Thiết kế kiến trúc

+ Thiết kế kết cấu

+ Thiết kế điện nhẹ

+ Thiết kế cấp thoát nước

Cùng xem và tải hồ sơ thiết kế trạm y tế xã này về tham khảo sử dụng nhé các bạn 

  Các bài viết Quan Tâm