• Hồ sơ thiết kế thi công Ủy Ban nhân dân Xã 2 tầng diện tích 11x33m mẫu 09
  • 180 POINT
  • Hồ sơ thiết kế thi công Ủy Ban nhân dân Xã 2 tầng diện tích 11x33m mẫu 09

  • 15-11-2016
  • 5
  • 3263
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

  Trụ sở UBND xã 2 tầng với kích thước 33x11.1 mxm hành lang trước kích thước 2.1m, sãnh 4,2x4,2 mxm chiều cao mỗi tầng là 3.6m, chiều cao mái là 2.1m, kết cấu khung chịu lực

  Các bài viết Quan Tâm