Upload by Chí Huy Ngô
  • Hồ sơ thiết kế thi công Ủy Ban nhân dân Xã 3 tầng diện tích 12.6x35.6m mẫu 11 (đầy đủ kiến trúc, kết cấu, điện nước, PCCC, dự toán)
  • 320 POINT
  • Hồ sơ thiết kế thi công Ủy Ban nhân dân Xã 3 tầng diện tích 12.6x35.6m mẫu 11 (đầy đủ kiến trúc, kết cấu, điện nước, PCCC, dự toán)

  • 28-01-2018
  • 7
  • 2026
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

Hồ sơ thiết kế thi công Ủy Ban nhân dân Xã 3 tầng diện tích 12.6x35.6m mẫu 11 (đầy đủ kiến trúc, kết cấu, điện nước, PCCC, dự toán)

Cùng xem và tải hồ sơ thiết kế ủy ban này về tham khảo theo link bên trên.

Hồ sơ thiết kế này được chia sẻ bởi Chí Huy, thành viên của tài liệu kiến trúc

  Các bài viết Quan Tâm