• Hướng dẫn Thiết lập Vật liệu Kim Loại trong 3dsmax
  •    Miễn phí  
  • Hướng dẫn Thiết lập Vật liệu Kim Loại trong 3dsmax

  • 28-06-2016
  • 1.327
  • 11174
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Hướng dẫn Thiết lập Vật liệu Kim Loại trong 3dsmax, được hướng dẫn bằng hình ảnh với các thông số rõ ràng để các bạn có thể xem và thực hành theo.

Nguồn sưu tầm

  Các bài viết Quan Tâm