Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất

Hướng dẫn Thiết lập Vật liệu Kim Loại trong 3dsmax

Trang chủ  >   Giáo trình học tập >   Giáo trình học 3dsmax

 • Hướng dẫn Thiết lập Vật liệu Kim Loại trong 3dsmax
 •  Hướng dẫn Thiết lập Vật liệu Kim Loại trong 3dsmax, được hướng dẫn bằng hình ảnh với các thông số rõ ràng để các bạn có thể xem và thực hành theo.

  Nguồn sưu tầm

  Tài liệu liên quan

  Quảng cáo