• Tài liệu cẩm nang thi công - Biện pháp thi công tầng hầm theo phương pháp Semi-Top down
  • 100 POINT
  • Tài liệu cẩm nang thi công - Biện pháp thi công tầng hầm theo phương pháp Semi-Top down

  • 14-01-2018
  • 1
  • 1091
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Tài liệu cẩm nang thi công - Biện pháp thi công tầng hầm theo phương pháp Semi-Top down

1.            THÔNG TIN CHUNG

2.            THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG SEMI-TOPDOWN

3.            CÔNG TÁC QUAN TRẮC CÔNG TRÌNH & CÔNG TRÌNH LÂN CẬN

4.            THUYẾT MINH TÍNH TOÁN KẾT CẤU SÀN DẦM TẦNG TRỆT TẠI VỊ TRÍ ĐẶT CẨU THÁP

5.            THUYẾT MINH TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG CHỊU LỰC HỆ TƯỜNG VÂY & HỆ GIẰNG CHỐNG

6.            THUYẾT MINH TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ GIẾNG BƠM HẠ MỰC NƯỚC NGẦM

7.            ĐỀ CƯƠNG QUAN TRẮC MỰC NƯỚC NGẦM, QUAN TRẮC LÚN NGHIÊNG CÔNG TRÌNH & QUAN TRẮC CHUYỂN VỊ TƯỜNG VÂY (BẰNG CẢM BIẾN)

Cùng xem và tải Biện pháp thi công tầng hầm theo phương pháp Semi-Top down này về sử dụng nếu hữu ích đối với bạn

 

  Các bài viết Quan Tâm