• Tài liệu cẩm nang thi công - Hồ sơ thuyết minh Biện pháp thi công, bản vẽ thi công từ móng đến hoàn thiện
  • 110 POINT
  • Tài liệu cẩm nang thi công - Hồ sơ thuyết minh Biện pháp thi công, bản vẽ thi công từ móng đến hoàn thiện

  • 14-01-2018
  • 11
  • 2353
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Tài liệu cẩm nang thi công - Hồ sơ thuyết minh Biện pháp thi công, bản vẽ thi công từ móng đến hoàn thiện

 MỤC LỤC

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG
I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ LẬP BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG
II. GIỚI THIỆU ĐẶC ĐIỂM, QUY MÔ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH 
1. Giới thiệu chung
2. Qui mô công trình
PHẦN II: BIỆN PHÁP THI CÔNG TỔNG THỂ VÀ CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CHÍNH
I. MỤC ĐÍCH
II. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT TỔ CHỨC THI CÔNG CHÍNH
PHẦN III: BIỆN PHÁP THI CÔNG MỘT SỐ HẠNG MỤC CHÍNH 
TRONG CÔNG TRÌNH
I. BIỆN PHÁP THI CÔNG ÉP CỌC
II. BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐÀO ĐẤT
III. BIỆN PHÁP THI CÔNG GIA CÔNG LẮP DỰNG CỐPPHA
IV. BIỆN PHÁP THI CÔNG GIA CÔNG LẮP DỰNG CỐT THÉP
V. BIỆN PHÁP ĐỔ BÊ TÔNG
VI. BIỆN PHÁP XÂY GẠCH
VII. BIỆN PHÁP TRÁT, LẮP DỰNG CỬA CÁC LOẠI, TRẦN, MÁI VÀ HOÀN THIỆN
VIII. BỐ TRÍ DÀN GIÁO HOÀN THIỆN MẶT BẰNG NGOÀI CÔNG TRÌNH
IX. THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CẤP, THOÁT NƯỚC TRONG VÀ NGOÀI NHÀ
X. LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN TRONG VÀ NGOÀI NHÀ
XI. THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THANG MÁY
XII. THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
XIII. THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ
XIV. THI CÔNG LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ÁP VÀ TỦ UPS
XV. BIỆN PHÁP THI CÔNG CÔNG TÁC ỐP, LÁT VÀ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN KHÁC.
PHẦN IV: BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
I. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 
II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KIỂM TRA VẬT LIỆU, CẤU KIỆN, VẬT TƯ, THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH
III. BIỆN PHÁP GIÁM SÁT KỸ THUẬT THI CÔNG
IV. QUY TRÌNH TỔ CHỨC NGHIỆM THU
 
PHẦN V: BIỆN PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRẬT TỰ TRỊ AN, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ
I. AN TOÀN LAO ĐỘNG
I.1. QUY ĐỊNH CHUNG
I.2. BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐẢM BẢO AN TOÀN:
I. 3. AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG SỬ DỤNG CÁC LOẠI MÁY THI CÔNG
II. BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
III. BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ NGẬP ÚNG
IV. TRẬT TỰ TRỊ AN
V. BẢO HIỂM - BẢO VỆ TÀI SẢN CHO BÊN THỨ BA
PHẦN VI: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ THI CÔNG
 
PHẦN VII: BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH
 
PHẦN VIII: KẾT  LUẬN

 

  Các bài viết Quan Tâm