Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất

Tài liệu cẩm nang thi công - Hồ sơ thuyết minh Biện pháp thi công, bản vẽ thi công từ móng đến hoàn thiện

Trang chủ  >   Giáo trình học tập >   Giáo trình ngành Xây dựng

 • Tài liệu cẩm nang thi công - Hồ sơ thuyết minh Biện pháp thi công, bản vẽ thi công từ móng đến hoàn thiện
 • Có thể quan tâm

   Tài liệu cẩm nang thi công - Hồ sơ thuyết minh Biện pháp thi công, bản vẽ thi công từ móng đến hoàn thiện

   MỤC LỤC

  PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG
  I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ LẬP BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG
  II. GIỚI THIỆU ĐẶC ĐIỂM, QUY MÔ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH 
  1. Giới thiệu chung
  2. Qui mô công trình
  PHẦN II: BIỆN PHÁP THI CÔNG TỔNG THỂ VÀ CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CHÍNH
  I. MỤC ĐÍCH
  II. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT TỔ CHỨC THI CÔNG CHÍNH
  PHẦN III: BIỆN PHÁP THI CÔNG MỘT SỐ HẠNG MỤC CHÍNH 
  TRONG CÔNG TRÌNH
  I. BIỆN PHÁP THI CÔNG ÉP CỌC
  II. BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐÀO ĐẤT
  III. BIỆN PHÁP THI CÔNG GIA CÔNG LẮP DỰNG CỐPPHA
  IV. BIỆN PHÁP THI CÔNG GIA CÔNG LẮP DỰNG CỐT THÉP
  V. BIỆN PHÁP ĐỔ BÊ TÔNG
  VI. BIỆN PHÁP XÂY GẠCH
  VII. BIỆN PHÁP TRÁT, LẮP DỰNG CỬA CÁC LOẠI, TRẦN, MÁI VÀ HOÀN THIỆN
  VIII. BỐ TRÍ DÀN GIÁO HOÀN THIỆN MẶT BẰNG NGOÀI CÔNG TRÌNH
  IX. THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CẤP, THOÁT NƯỚC TRONG VÀ NGOÀI NHÀ
  X. LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN TRONG VÀ NGOÀI NHÀ
  XI. THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THANG MÁY
  XII. THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
  XIII. THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ
  XIV. THI CÔNG LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ÁP VÀ TỦ UPS
  XV. BIỆN PHÁP THI CÔNG CÔNG TÁC ỐP, LÁT VÀ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN KHÁC.
  PHẦN IV: BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
  I. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 
  II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KIỂM TRA VẬT LIỆU, CẤU KIỆN, VẬT TƯ, THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH
  III. BIỆN PHÁP GIÁM SÁT KỸ THUẬT THI CÔNG
  IV. QUY TRÌNH TỔ CHỨC NGHIỆM THU
   
  PHẦN V: BIỆN PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRẬT TỰ TRỊ AN, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ
  I. AN TOÀN LAO ĐỘNG
  I.1. QUY ĐỊNH CHUNG
  I.2. BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐẢM BẢO AN TOÀN:
  I. 3. AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG SỬ DỤNG CÁC LOẠI MÁY THI CÔNG
  II. BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
  III. BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ NGẬP ÚNG
  IV. TRẬT TỰ TRỊ AN
  V. BẢO HIỂM - BẢO VỆ TÀI SẢN CHO BÊN THỨ BA
  PHẦN VI: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ THI CÔNG
   
  PHẦN VII: BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH
   
  PHẦN VIII: KẾT  LUẬN

   

  Tài liệu liên quan

  Quảng cáo