• Thư viện 3D model tổng hợp 26 Model về Thiết bị, máy móc bệnh viện
  • 300 POINT 150 POINT    
  • Thư viện 3D model tổng hợp 26 Model về Thiết bị, máy móc bệnh viện

  • 30-08-2016
  • 8
  • 4410
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Thư viện 3D model tổng hợp 26 Model về Thiết bị, máy móc bệnh viện

Dưới đây là thư viện 3dsmax tổng hợp về các thiết bị máy móc cũng như giường chiếu trong bệnh viện. Các bạn chỉ cần load về giải nén ra và dùng luôn

  Các bài viết Quan Tâm