• Thư viện autocad về ký hiệu bản vẽ trong thiết kế Quy Hoạch
  • 10 POINT
  • Thư viện autocad về ký hiệu bản vẽ trong thiết kế Quy Hoạch

  • 03-11-2016
  • 126
  • 13150
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Thư viện autocad về ký hiệu bản vẽ trong thiết kế Quy Hoạch. Thư viện này áp dụng cho các bạn đang học và làm về lĩnh vực Quy hoạch, có thể nói rất đầy đủ và chi tiết từ các ký hiệu ranh giới, chỉ giới, quốc gia, vị trí, cũng như các khối nhà, sử dụng đất, phân vùng...

Các bạn có thể xem chi tiết trong hình ảnh minh họa và download về sử dụng nếu cần thiết.

  Các bài viết Quan Tâm