• Thumbnail cho Sketchup, Photoshop,3Dsmax
  •    Miễn phí  
  • Thumbnail cho Sketchup, Photoshop,3Dsmax

  • 05-08-2015
  • 711
  • 9655
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Các bạn dùng Sketchup cho Win 7 - 64 bit không xem trước được Thumbnail

Hôm nay  add sẽ chỉ cho các bạn cách xem được chúng một cách nhanh chóng

Các bạn tải phần mềm này ở nút "Download" bên trên

 

Cách cài đặt như sau:

Bước 1: Tắt mạng và đổi thời gian về tương lai (chỉnh đồng hồ máy của bạn). Ví dụ đổi năm hiện tại thành 2099

Bước 2: Kích hoạt và cài đặt phần mềm.

Bước 3. Bật mạng lên và đổi thời gian về hiện tại.

 

  Các bài viết Quan Tâm