• Vray Sun - Hướng dẫn điều chỉnh thông số Vray Sun
  •    Miễn phí  
  • Vray Sun - Hướng dẫn điều chỉnh thông số Vray Sun

  • 29-03-2016
  • 209
  • 3804
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

Vray Sun - Hướng dẫn điều chỉnh thông số Vray Sun
 
 
 
Chú thích: Tất cả các ảnh đều được render dưới các thông số Color mapping: HSV exponential, Dark multiplier: 1.0, Bright multiplier: 1.0
 
Kết quả 1: Hướng của VRaySun
 
Thử nhiệm này dùng để test ảnh hưởng đối với ánh sáng của Vray Sun khi ở các hướng khác nhau, giúp chúng ta nắm rõ hơn cách điều khiển màu ánh sáng, cường độ ánh sáng ... khi thay đổi các giá trị về độ cao, hướng của VRay Sun.
Enabled: on, Turbidity: 3.0, Shadow subdivision: 8, Intensity multiplier: 0.01, Size multiplier: 1.0
 
Cùng xem và download bản Full hướng dẫn chi tiết ở bên trên về thực hành nhé các bạn!
 
Chúc các bạn thành công!

  Các bài viết Quan Tâm