Upload by Nguyễn Hải
 •  Bản vẽ autocad Hồ sơ thiết kế cây xăng mẫu số 09
 • 150 POINT
 • Bản vẽ autocad Hồ sơ thiết kế cây xăng mẫu số 09

 • 27-01-2019
 • 0
 • 583
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

  Bản vẽ autocad Hồ sơ thiết kế cây xăng mẫu số 09

Hôm nay xin gửi tới mọi người một bộ hồ sơ thiết kế đầy đủ của một trạm xăng được xây dựng tại Nha Trang. Bộ hồ sơ gồm có các bản vẽ sau đây. Gửi mọi người tham khảo!
 
 1. Chi tiết trạm bơm xăng
 2. Nhà nghỉ nhân viên
 3. Nhà vệ sinh công cộng
 4. Công nghệ
 5. Dự toán

Nguồn:  Sưu tầm


  Các bài viết Quan Tâm