• Bản vẽ thiết kế biệt thự đầy đủ KT+KC và cấp điện, cấp thoát nước kích thước 7.5x11.2m 087
  • 100 POINT
  • Bản vẽ thiết kế biệt thự đầy đủ KT+KC và cấp điện, cấp thoát nước kích thước 7.5x11.2m 087

  • 15-11-2016
  • 20
  • 3822
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

Bản vẽ thiết kế biệt thự đầy đủ KT+KC và cấp điện, cấp thoát nước kích thước 7.5x11.2m 087

Với hồ sơ thiết kế này các bạn sẽ được tham khảo đầy đủ các hạng mục như:

+ Hồ sơ thiết kế kiến trúc

+ Hồ sơ thiết kế điện nước

+ Hồ sơ thiết kế kết cấu

Hãy xem và download về tham khảo sử dụng nhé các bạn

  Các bài viết Quan Tâm