Upload by Triệu Design
  • Biệt thự 2 tầng diện tích đất ở 267m2 kích thước 15x17,5m 0111 gồm hạng mục kiến trúc và kết cấu
  • 220 POINT
  • Biệt thự 2 tầng diện tích đất ở 267m2 kích thước 15x17,5m 0111 gồm hạng mục kiến trúc và kết cấu

  • 31-05-2017
  • 10
  • 2536
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Biệt thự 2 tầng diện tích đất ở 267m2 kích thước 15x17,5m 0111 gồm hạng mục kiến trúc và kết cấu

Hồ sơ thiết kế này rất đầy  đủ và chi tiết, các bạn có thể download về tham khảo sử dụng
1_ Toàn bộ hồ sơ này với đầy đủ các chi tiết của Hạng mục kiến trúc bao gồm:
+ Mặt bằng bố trí nội thất các tầng
+ Mặt bằng xây tường các tầng
+ Mặt đứng công trình
+ Mặt cắt công trình
+ Chi tiết thang
+ Chi tiết vệ sinh
+ Chi tiết mặt đứng công trình
+ Chi tiết ban công lan can
+ Chi tiết cửa đi và cửa sổ
2_Phần kết cấu

  Các bài viết Quan Tâm