Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất

Các thông số cơ bản của vật liệu Vray - VRay Material

Trang chủ  >   Giáo trình học tập >   Giáo trình học 3dsmax

 • Các thông số cơ bản của vật liệu Vray - VRay Material
 • Có thể quan tâm

   Các thông số cơ bản của vật liệu Vray – VRay Material

   

  Tài liệu liên quan

  Quảng cáo