• Đồ án công nghiệp 1 - Nhà máy sản xuất Bia 001
  •    Miễn phí  
  • Đồ án công nghiệp 1 - Nhà máy sản xuất Bia 001

  • 12-08-2015
  • 643
  • 10062
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Đồ án công nghiệp 1 - Nhà máy sản xuất Bia 001

SVTH: Lưu Anh Khoa - Lớp: 56KD2

GVHD: KTS. Nguyễn Trọng Hải

  Các bài viết Quan Tâm