• Đồ án công nghiệp 1 - Nhà máy sản xuất Thịt 001
  •    Miễn phí  
  • Đồ án công nghiệp 1 - Nhà máy sản xuất Thịt 001

  • 12-08-2015
  • 353
  • 6170
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Đồ án công nghiệp 1 - Nhà máy sản xuất Thịt 001

SVTH: Đỗ Thị Huyền - Lớp: 56KD3

GVHD: ThS.KTS. Lê Lan Hương

 

  Các bài viết Quan Tâm