Upload by Nguyễn Hải
  • Đồ án công nghiệp thiết kế nhà máy bia- Đỗ Đông Triều MS23
  •    Miễn phí  
  • Đồ án công nghiệp thiết kế nhà máy bia- Đỗ Đông Triều MS23

  • 21-07-2018
  • 19
  • 522
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Đồ án công nghiệp thiết kế nhà máy bia- Đỗ Đông Triều MS23

Đây là đồ án công nghiệp được trình bày với đầy đủ các pano bằng hình ảnh, chính vì vậy các bạn có thể download hình ảnh về tham khảo, không có bản vẽ cad cũng như thuyết minh.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm danh mục đồ án công nghiệp tại đây.

Nguồn đồ án từ: bmktcn.com.

  Các bài viết Quan Tâm