Upload by Duy Hồ Hoàng
  • Đồ án tổng hợp kiến trúc - Tòa nhà cao tầng ngân hàng thương mại HSBC
  • 300 POINT
  • Đồ án tổng hợp kiến trúc - Tòa nhà cao tầng ngân hàng thương mại HSBC

  • 07-11-2017
  • 7
  • 3030
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Đồ án tổng hợp kiến trúc - Tòa nhà cao tầng ngân hàng thương mại HSBC, đầy đủ bãn vẽ cad + layout chất lượng ảnh rõ nét

Các bài viết cùng chủ đề

  Các bài viết Quan Tâm