Upload by Nguyễn Hải
  • Đồ án tổng hợp quy hoạch khu công nghiệp và thiết kế nhà máy may mặc
  •    Miễn phí  
  • Đồ án tổng hợp quy hoạch khu công nghiệp và thiết kế nhà máy may mặc

  • 27-07-2018
  • 17
  • 791
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

Đồ án tổng hợp quy hoạch khu công nghiệp và thiết kế nhà máy may mặc

Đây là đồ án quy hoạch được trình bày với đầy đủ các pano bằng hình ảnh, chính vì vậy các bạn có thể download hình ảnh về tham khảo, không có bản vẽ cad cũng như thuyết minh.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm danh mục đồ án quy hoạch tại đây.

Nguồn đồ án từ: bmktcn.com.

  Các bài viết Quan Tâm