Upload by Nguyễn Hải
  • Đồ án tốt nghiệp KTS - Quy hoạch chung khu thị xã Phú Thọ-  Tỉnh Phú Thọ
  •    Miễn phí  
  • Đồ án tốt nghiệp KTS - Quy hoạch chung khu thị xã Phú Thọ- Tỉnh Phú Thọ

  • 28-02-2019
  • 42
  • 1458
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

Đồ án tốt nghiệp KTS - Quy hoạch chung khu thị xã Phú Thọ-  Tỉnh Phú Thọ

Đây là đồ án Quy hoạch được trình bày với đầy đủ các pano bằng hình ảnh,kèm file cad và thuyết minh. Chính vì vậy các bạn có thể download về tham khảo.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm danh mục đồ án quy hoạch tại đây

  Các bài viết Quan Tâm