• Đồ án tốt nghiệp kts - Khách sạn du lịch biển Nha Trang 600 Phòng
  • 50 POINT
  • Đồ án tốt nghiệp kts - Khách sạn du lịch biển Nha Trang 600 Phòng

  • 07-01-2019
  • 9
  • 1131
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

Đồ án tốt nghiệp kts - Khách sạn du lịch biển Nha Trang 600 Phòng

Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư khóa 2003-2008. Trường đại học dân lập Văn Lang
Sinh Viên: Trần Bách Khoa

Ảnh dàn trang

TẢI TOÀN BỘ ĐỒ ÁN FULL SIZE,VÀ THUYẾT MINH TẠI ĐÂY

  Các bài viết Quan Tâm