• Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư - Khách sạn khu nghỉ mát Sơn Trà
  • 110 POINT
  • Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư - Khách sạn khu nghỉ mát Sơn Trà

  • 07-01-2019
  • 3
  • 849
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Đồ án tốt nghiệp kts - Khách sạn nghỉ mát Sơn Trà

Đồ án tốt nghiệp KTS 2002-2007. Trường ĐHKT Hà Nội
Sinh Viên: Nguyễn Tuấn Anh
 
Đồ án chỉ bao gồm ảnh Pano chất lượng cao để các bạn tham khảo
 

  Các bài viết Quan Tâm