Upload by Nguyễn Hải
  • Đồ án tốt nghiệp KTS Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng MS146
  •    Miễn phí  
  • Đồ án tốt nghiệp KTS Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng MS146

  • 28-07-2018
  • 11
  • 1696
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

Đồ án tốt nghiệp KTS Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng MS146

Đây là đồ án công nghiệp được trình bày với đầy đủ các pano bằng hình ảnh, chính vì vậy các bạn có thể download hình ảnh về tham khảo, không có bản vẽ cad cũng như thuyết minh.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm danh mục đồ án công nghiệp tại đây.

Nguồn đồ án từ: bmktcn.com.

 

 

  Các bài viết Quan Tâm