Upload by Nguyễn Hải
  • Đồ án tốt nghiệp KTS - Thiết kế chung cư Spirita
  • 50 POINT
  • Đồ án tốt nghiệp KTS - Thiết kế chung cư Spirita

  • 15-02-2019
  • 1
  • 777
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

Đồ án tốt nghiệp KTS - Thiết kế chung cư Spirita

Nội dung đồ án:

  • Bản vẽ Kiến trúc, kết cấu, thi công
  • Kết cấu: Hệ chịu lực chính của công trình là hệ gồm có sàn sườn và khung kết hợp với vách cứng (lõi cứng)
  • Thuyết minh tính toán và các phụ lục kèo theo
  • Thi công: Phần hầm theo phương pháp TOP – DOWN

  Các bài viết Quan Tâm