• Đồ án tốt nghiệp quy hoạch - Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Tầm Xá - Đông Anh
  • 1.000 POINT 120 POINT    
  • Đồ án tốt nghiệp quy hoạch - Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Tầm Xá - Đông Anh

  • 19-01-2017
  • 25
  • 3932
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Đồ án tốt nghiệp quy hoạch - Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Tầm Xá - Đông Anh

Toàn bộ đồ án này đầy đủ các file autocad, 3d, Ảnh dàn trang và thuyết minh nhé.

 

  Các bài viết Quan Tâm