• Giáo trình lập và thẩm định dự án xây dựng TS Bùi Ngọc Toàn
  • 10 POINT
  • Giáo trình lập và thẩm định dự án xây dựng TS Bùi Ngọc Toàn

  • 11-10-2016
  • 10
  • 3436
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Giáo trình lập và thẩm định dự án xây dựng TS Bùi Ngọc Toàn

Lập và thẩm định dự án xây dựng” là tài liệu đi sâu nghiên cứu về các vấn đề từ khi dự án còn trong ý tưởng đầu tư đến khi được thành lập dự án được phê duyết.
Sách “lập và thẩm định dự án xây dựng” giới thiệu các nội dung chính của một dự án đầu tư xây dựng công trình có tinh đặc chất đặt trưng (Dự án xây dựng cầu Thanh Trì) và các thực hành cụ thể gắn với dụ án đó để giúp người đó có thể hiểu rõ về lý thuyết và các công việc cự thể như thực tế yêu cầu, ngoài các ví dụ cụ thể.
 
Tài liệu “Lập và thẩm định dự án xây dựng” có thể dùng để tham khảo hữu ích không chỉ dành cho sinh viên, học viên các chuyên ngành kinh tế và quản lý xây dựng mà còn hữu ích cho các cán bô quản lý kinh tế – kỹ thuật đang làm việc trong ngành xây dựng.
 
Tài liệu ” Lập và thẩm định dụ án xây dựng” được biên soạn lần đầu tiên sẽ có những thiếu sót và sẽ cố gắng khắc phục trong những lần sau.
 
Cùng xem và tải về tham khảo sử dụng
 

  Các bài viết Quan Tâm