Upload by Đạt Bá
  • Hồ sơ thiết kế bản vẽ kiến trúc đầy đủ chung cư Newland 25 tầng
  • 250 POINT
  • Hồ sơ thiết kế bản vẽ kiến trúc đầy đủ chung cư Newland 25 tầng

  • 06-03-2018
  • 6
  • 3028
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 

Hồ sơ thiết kế bản vẽ kiến trúc đầy đủ chung cư Newland 25 Tầng

Hồ sơ kiến trúc rất đầy đủ và chi tiết, Mặt bằng và các mặt đứng đầy đủ. bao gồm Mặt bằng hiện trạng khu đất, mặt bằng các tầng điển hình, chống cháy, thoát hiểm, hầm, tầng kỹ thuật vv..

Tài liệu được chia sẻ bởi thành viên. Cùng xem và download về tham khảo 

  Các bài viết Quan Tâm