Upload by Hoang Duc
  • Hồ sơ thiết kế biệt thự hiện đại 2 tầng diện tích 8,7x13,2m - 0069 full kiến trúc, kết cấu
  • 500 POINT 199 POINT    
  • Hồ sơ thiết kế biệt thự hiện đại 2 tầng diện tích 8,7x13,2m - 0069 full kiến trúc, kết cấu

  • 22-08-2016
  • 176
  • 10858
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Hồ sơ thiết kế biệt thự hiện đại 2 tầng diện tích 8,7x13,2m - 0069 full kiến trúc, kết cấu

Đây là bộ hồ sơ thiết kế với các hạng mục kiến trúc và kết cấu. Các bạn có thể xem ảnh minh họa bên dưới và tải về sử dụng

 

  Các bài viết Quan Tâm