• Hồ sơ thiết kế chung cư 19 tầng cho người thu nhập thấp diện tích 31.9x53.4m
  • 180 POINT
  • Hồ sơ thiết kế chung cư 19 tầng cho người thu nhập thấp diện tích 31.9x53.4m

  • 27-02-2018
  • 3
  • 2297
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Hồ sơ thiết kế chung cư 19 tầng cho người thu nhập thấp diện tích 31.9x53.4m

Toàn bộ bản vẽ autocad này với đầy đủ các bản vẽ Mặt bằng, Mặt đứng và mặt cắt của công trình. Sử dụng bản vẽ này để tham khảo hoặc cho các bạn làm đồ án tốt nghiệp

Xem thêm hồ sơ thiết kê chung cư TẠI ĐÂY

ho-so-thiet-ke-chung-cu-19-tang-cho-nguoi-thu-nhap-thap-dien-tic

  Các bài viết Quan Tâm