Upload by Le Xuan Tung
  • Hồ sơ thiết kế kĩ thuật thi công nhà máy khai thác diện tích 115x143.5m
  • 250 POINT
  • Hồ sơ thiết kế kĩ thuật thi công nhà máy khai thác diện tích 115x143.5m

  • 10-03-2018
  • 1
  • 2520
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

Hồ sơ thiết kế kĩ thuật thi công nhà máy khai thác diện tích 115x143.5m

Toàn bộ bản vẽ này với đầy đủ file autocad phần kiến trúc, cùng xem và tải về tham khảo

Xem thêm bản vẽ thiết kế nhà công nghiệp TẠI ĐÂY

 

  Các bài viết Quan Tâm