Upload by Sa Trương
  • Hồ sơ thiết kế nhà hiệu bộ trường mầm non xã 2 tầng diện tích 14.3x18m full các bộ môn
  • 200 POINT
  • Hồ sơ thiết kế nhà hiệu bộ trường mầm non xã 2 tầng diện tích 14.3x18m full các bộ môn

  • 03-03-2018
  • 3
  • 2235
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

Hồ sơ thiết kế nhà hiệu bộ trường mầm non xã 2 tầng diện tích 14.3x18m full các bộ môn

Toàn bộ hồ sơ thiết kế này có đầy đủ các hạng mục thiết kế như:

+ Thiết kế kiến trúc

+ Thiết kế kết cấu

+ Thiết kế điện nhẹ

+ Thiết kế cấp thoát nước

Cùng xem và tải hồ sơ thiết kế trường học này về tham khảo sử dụng nhé các bạn


 

  Các bài viết Quan Tâm