• Hồ sơ thiết kế Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng Trung Hóa full
  • 180 POINT
  • Hồ sơ thiết kế Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng Trung Hóa full

  • 11-09-2017
  • 7
  • 3167
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Hồ sơ thiết kế Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng Trung Hóa full

Trong hồ sơ thiết kế nhà lớp học này, với đầy đủ các bản vẽ chi tiết từ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt và chi tiết để thi công hạng mục kiến trúc

Cùng xem và tải về tham khảo sử dụng nếu bạn cần dùng đến nó

Hồ sơ được chia sẻ bởi thành viên Phạm Quốc

  Các bài viết Quan Tâm