• Hồ sơ thiết kế Nhà lớp học của Học viện Quân Y
  • 120 POINT
  • Hồ sơ thiết kế Nhà lớp học của Học viện Quân Y

  • 19-01-2016
  • 10
  • 2591
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Hồ sơ thiết kế Nhà lớp học của Học viện Quân Y là bộ hồ sơ thiết kế nhà lớp học 5 tầng mẫu, các bạn có thể download về tham khảo học tập nhé

Bộ hồ sơ này đầy đủ các hạng mục từ Kiến trúc, kết cấu và điện nước

  Các bài viết Quan Tâm