Upload by LOC NGOC
  • Hồ sơ thiết kế nhà thờ họ mẫu số 018 diện tích 11x15m trên khuôn viên đất hơn 1000m2 tại Quảng Ngãi
  • 300 POINT
  • Hồ sơ thiết kế nhà thờ họ mẫu số 018 diện tích 11x15m trên khuôn viên đất hơn 1000m2 tại Quảng Ngãi

  • 04-06-2019
  • 2
  • 2328
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Hồ sơ thiết kế nhà thờ họ mẫu số 018 diện tích 11x15m trên khuôn viên đất hơn 1000m2 tại Quảng Ngãi

Toàn bộ hồ sơ này đầy đủ bản vẽ cad và phối cảnh sketchup cùng ảnh 3d.

Hãy xem và tải về để tham khảo sử dụng!

Bản vẽ autocad


 

Bản vẽ 3d bằng sketchup


  Các bài viết Quan Tâm